Beka ez Unibertsitarioak (2018-2019 ikasturtea)

Epea: irailaren 17tik urriaren 19ra.

  1. 2017-2018 ikasturtean eskaria egin zutenek (onartua zein ukatua izan) eta aurten ere egitea nahi dutenek: emailez jasoko dituzue aurre-inprimakia(k) eta jarraibideak.
  2. 2017-2018 ikasturtean eskaria egin ez zutenak eta aurten egitea nahi dutenak: ikastolako idazkaritzara etorri.

Kontutan hartu beharreko informazioa:

 

MAILA DIRU-LAGUNTZA ERRENTAMUGA
HH 0 ETA 1 URTE Kuota: hileko 90€ 1
HH 2 URTE Ikasketak: 200€Bazkariak: 712€ 1

1

HH 3-5 URTE Ikasmateriala: 78€Bazkariak: 712€ 2

2

LH Ikasmateriala: 117€Bazkariak: 712€ 3

2

DBH Ikasmateriala: 159€Bazkariak: 712€ 3

2

 

EKONOMIA-BALDINTZAK (2017 URTEA)

 

FAMILIAKO KIDEAK GUZTIRA 1.ERRENTA MUGA 2.ERRENTA-MUGA 3.ERRENTA MUGA
Euroak Euroak Euroak
1 8.143 10.668 14.826
2 13.350 17.377 25.308
3 17.567 22.820 34.352
4 20.201 27.069 40.796
5 23.232 30.717 45.598
6 26.717 34.241 49.224
7 30.724 37.576 52.810

 

Aplika daitezkeen kenkariak :

  • Familiaren errenta garbiaren %20a honako kasu hauetan: – Eskatzailea guraso bakarreko familia batean seme edo alaba denean diru iturri bakarra besteren konturako lana edo bere kasuan jasotako pentsioak izatekotan. – Eskatzailea umezurtz denean eta umezurtz pentsioa diru iturri bakarra denean, edo beste familia unitate baten menpe dagoenean.
  • Sarreraren %50a, kenkari hau kide kontagarri guztiei aplika dakieke, familia buruari eta bere ezkontideari izan ezik.
  • 500 € etxe berean bizi den seme-alabako, eskatzailea barne, maila orokorreko familia ugaria denean; eta 765 € maila berezikoa denean.
  • 1.811 € legez aitortutako ezintasuna duen kide konputagarri bakoitzeko, kenkari hau 2.881€ izango da ezintasuna %65koa edo gehiagokoa bada, eta 4.000 € eskatzaileak %33 eta %65 bitarteko ezintasuna izanik mugikortasun murriztuko gabezia egoeran dagoenean edo %65eko edo gehiagoko ezintasuna duenean.
  • 1.176 € unibertsitate-ikasketak egiten ari den eta etxetik kanpora bizi den seme-alabako.

Informazio gehiago