24 otsaila, 2015

Lehen Hezkuntza: 6-12 urte bitarteko etapa

Pertsona modura garapen integrala lortzea da xedea.Gizartean bizitzeko eta planteatzen zaizkion arazoei aurre egiteko tresnak izango ditu. Aldi honetan, umeak logika eta arrazonamendua garatzen ditu, ingurua behatzen eta ezagutzen du, eta ulermen nahiz espresiorako tresnak eskuratzen ditu.

TXANELA proiektuaren ezaugarriak: Haurra bere osotasunean hartzen duen proiektua da eta Haur Hezkuntza garatzen den proiektuaren jarraipena:

Gaitasunen garapenean oinarritua. Pertsonaren gaitasun orokorren (gaitasun kognitiboak, pertsonalezkoak, motorrak, komunikatiboak eta gizarteratzekoak) garapena lehenetsi egiten du proiektuak.

 • Ikaskuntza esanguratsuaren eta ikasle aktiboaren bila. Haurraren bizipenean, esperientzian eta jolasen testuinguruan txertatutako ikas-prozesua, haurra gatazka kognitiboen aurrean jarri eta ikaskuntzaren eraikuntza autonomoa eta konpartitua bultzatuz.
 • Haurraren etengabeko motibazioa bilatzen duena.
 • Aniztasuna errespetatzen duena. Haurren garapen-prozesu indibidualak errespetatzeko eta aberastasun-iturri bezala tratatzeko, ikasmaterial irekia, egokitzapenak errazteko pentsatua, hainbat zailtasun-mailatako proposamenak eskainiz, jarduera, eduki edo helburuetan aukeraketa edo aldaketak egiteko bideak erraztuz eta metodologiazko gogoetak eginez.
 • Balioen eta jarreren hezkuntzarekin konprometitua. Ikasleen prestakuntza integrala baloratzen du proiektuak, unibertsalak eta funtsezkoak diren printzipioen hezkuntzari (eskubideen berdintasuna, lagunkidetasuna, justizia, osasunaren balorazioa, askatasuna) arreta berezia, sistematikoa eta kontzientea ematen diona.

Euskal Herri osorako egina

 • Herrialde guztietako erreferentziak hartzen dituena.
 • Euskalduntasunetik abiatuz, kultura unibertsalerako bidea egingo duena. Gaur egungo gizartearen bizitzeko erreferentzia esparrua gizadi osora zabaltzen da. Gure proiektuak euskaldun izaera abiapuntu izanik, kultura unibertsalaren aniztasunaren eta aberastasunaren partaide egin nahi ditu ikasleak.
 • Jatorriz euskaldun nahiz erdaldun diren haurrak euskaraz eta curriculum bateratuan hezteko proposamena. Curriculum komun baten barruan, betiere, hizkuntzarekiko abiapuntuak kontuan hartzen dira eta proposamen didaktiko berezi batez erantzuten zaie.
 • Curriculumaren euskal dimentsioari garrantzia ematen diona. Haurrak bere inguruko agerpen kulturalekiko interesa eta errespetuzko jarrera garatu dezan, interesgune en testuingurura ekarrita, tradiziozko abestiak, olerkiak, esaera zaharrak, euskal artistek egindako hainbat lan plastiko, egungo literaturaren adierazle batzuk, musika, festak, folklorea, mitologia… eskaintzen dira.
 • Herrialde guztietako erreferentziak jaso eta euskalkien presentzia ziurtatuko duena. Herrialde guztietako ikasleek ulertu eta identifikatzeko moduko proposamena, erreferente ezberdinak kontenplatuz, eta euskara batuan idatzita izan arren, euskalkien ulermen eta errespetua pizteko proposamenak txertatuz.

Diseinu bateratua eta eraginkorra

 • Derrigorrezko Hezkuntzarako curriculum deskribapen bateratua.  Etapen arteko harremana eta loturak bideratzeko Haur Hezkuntzako hiru urtetik jaso eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaraino diseinu bateratua eraiki nahi da.. Ildo horri jarraituz Lehen Hezkuntzan ere izango du jarraipena.
 • Hezkuntzaren asmoen esplizitatzailea. Deskribapen pedagogiko zabal eta sakona egiten da, etapako helburu orokorretatik jarduera zehatzerainoko bidea zehazki esplizitatzen delarik, informazio horren babespean irakasleak bere erabakiak hartzeko gaitu nahian.
 • Irakasleen berrikuntzaren eta trebakuntzaren bultzatzailea.

Zehar lerroak:

 • Sexu-berdintasunerako hezkuntza eta hezkidetza
 • Giza eskubideak, harremanak eta Bake Hezkuntza
 • Osasun Hezkuntza
 • Kontsumorako Hezkuntza
 • Gizarte-komunikabide Hezkuntza
 • Bide-Hezkuntza

Irizpide metodologikoak

 • Globalizazioa
 • Ikuspegi eraikitzailea
 • Ikaslearen kudeaketarako taldekatzeari eta elkarrekintzari buruzko deskribapenekin
 • Denboraren, espazioaren eta baliabideen ustiaketarako orientabideekin
 • Gurasoekiko harremanak bideratzeko proposamenekin
Informazio gehiago nahi izanez gero, eskatu honako formulario honen bidez