Beka ez Unibertsitarioak (2021-2022 ikasturtea)

 

Epea: uztailaren 24tik irailaren 30era.

  1. 2020-2021 ikasturtean beka onuradunak izan zirenak eta aurten ere egitea nahi dutenek: emailez jasoko dituzue aurre-inprimakia(k) eta jarraibideak irailaren 6tik aurrera.
  2. 2020-2021 ikasturtean eskaria egin ez zutenak eta aurten egitea nahi dutenak edota iaz ukatua izan zitzaienak (baldintza ekonomikoak betetzen dituzuela uste baduzue): bete galdetegi hau eta zurekin harremanetan jarriko gara hitzordua adosteko.

Kontutan hartu beharreko informazioa:

 

MAILA DIRU-LAGUNTZA ERRENTAMUGA
HH 0 ETA 1 URTE Kuota: hileko 90€ 1
HH 2 URTE Ikasketak: 200€

Bazkariak: 818,80€

1

1

HH 3-5 URTE Ikasmateriala: 78€

Bazkariak: 818,80€

2

2

LH Ikasmateriala: 117€

Bazkariak: 818,80€

3

2

DBH Ikasmateriala: 159€

Bazkariak: 818,80€

3

2

 

EKONOMIA-BALDINTZAK (2020 URTEA)

 

FAMILIAKO KIDEAK GUZTIRA 1.ERRENTA MUGA 2.ERRENTA-MUGA 3.ERRENTA MUGA
Euroak Euroak Euroak
1 8.871 11.937 14.826
2 13.306 19.444 25.308
3 17.742 25.534 34.352
4 22.177 30.287 40.796
5 25.726 34.370 45.598
6 29.274 38.313 49.224
7 32.822 42.041 52.810

 

Aplika daitezkeen kenkariak :

  • Familiaren errentaren %10a eskatzailea guraso bakarreko familia batean seme edo alaba denean diru iturri bakarra besteren konturako lana edo bere kasuan jasotako pentsioak izatekotan.
  • Familiaren errentaren %20a eskatzailea umezurtz absolutua eta 25 urtetik beherako denean.
  • Sarreraren %50a, kenkari hau kide kontagarri guztiei aplika dakieke, familia buruari eta bere ezkontideari izan ezik.
  • 525 € etxe berean bizi den seme-alabako, eskatzailea barne, maila orokorreko familia ugaria denean; eta 800 € maila berezikoa denean.
  • 1.811 € legez aitortutako ezintasuna duen kide konputagarri bakoitzeko, kenkari hau 2.881€ izango da ezintasuna %65koa edo gehiagokoa bada, eta 4.000 € eskatzaileak %33 eta %65 bitarteko ezintasuna izanik mugikortasun murriztuko gabezia egoeran dagoenean edo %65eko edo gehiagoko ezintasuna duenean.
  • 1.176 € unibertsitate-ikasketak egiten ari den eta etxetik kanpora bizi den seme-alabako.

Agiri bidez egiaztatu ezean, ez dira kontuan hartuko egoera horiek.

Informazio gehiago