Beka ez Unibertsitarioak (2020-2021 ikasturtea)

Epea: urriaren 9tik azaroaren 9ra.

 1. 2019-2020 ikasturtean eskaria egin zutenek (onartua zein ukatua izan) eta aurten ere egitea nahi dutenek: emailez jasoko dituzue aurre-inprimakia(k) eta jarraibideak.
 2. 2019-2020 ikasturtean eskaria egin ez zutenak eta aurten egitea nahi dutenak (baldintza ekonomikoak betetzen dituzuela uste baduzue): bete galdetegi hau eta zurekin harremanetan jarriko gara hitzordua adosteko.

Kontutan hartu beharreko informazioa:

 

MAILA DIRU-LAGUNTZA ERRENTAMUGA
HH 0 ETA 1 URTE Kuota: hileko 90€ 1
HH 2 URTE Ikasketak: 200€

Bazkariak: 712€

1

1

HH 3-5 URTE Ikasmateriala: 78€

Bazkariak: 712€

2

2

LH Ikasmateriala: 117€

Bazkariak: 712€

3

2

DBH Ikasmateriala: 159€

Bazkariak: 712€

3

2

 

EKONOMIA-BALDINTZAK (2019 URTEA)

 

FAMILIAKO KIDEAK GUZTIRA 1.ERRENTA MUGA 2.ERRENTA-MUGA 3.ERRENTA MUGA
Euroak Euroak Euroak
1 8.143 10.668 14.826
2 13.350 17.377 25.308
3 17.567 22.820 34.352
4 20.201 27.069 40.796
5 23.232 30.717 45.598
6 26.717 34.241 49.224
7 30.724 37.576 52.810

 

Aplika daitezkeen kenkariak :

 • Familiaren errenta garbiaren %10a honako kasu hauetan:
  • Eskatzailea guraso bakarreko familia batean seme edo alaba denean diru iturri bakarra besteren konturako lana edo bere kasuan jasotako pentsioak izatekotan.
  • Eskatzailea umezurtz denean eta umezurtz pentsioa diru iturri bakarra denean, edo beste familia unitate baten menpe dagoenean.
 • Sarreraren %50a, kenkari hau kide kontagarri guztiei aplika dakieke, familia buruari eta bere ezkontideari izan ezik.
 • 525 € etxe berean bizi den seme-alabako, eskatzailea barne, maila orokorreko familia ugaria denean; eta 800 € maila berezikoa denean.
 • 1.811 € legez aitortutako ezintasuna duen kide konputagarri bakoitzeko, kenkari hau 2.881€ izango da ezintasuna %65koa edo gehiagokoa bada, eta 4.000 € eskatzaileak %33 eta %65 bitarteko ezintasuna izanik mugikortasun murriztuko gabezia egoeran dagoenean edo %65eko edo gehiagoko ezintasuna duenean.
 • 1.176 € unibertsitate-ikasketak egiten ari den eta etxetik kanpora bizi den seme-alabako.
 • Bizikidetza-unitatearen errentaren %5, familiaren egoera ekonomikoa larriki kaltetzen bada COVID-19k eragindako osasun-krisiaren ondorioz.

Agiri bidez egiaztatu ezean, ez dira kontuan hartuko egoera horiek.

Informazio gehiago